Bhajans

નાદબ્રહ્મ પદ - ૧૬૫, રાગ - કલ્યાણ
Nādbrahma pada 165, rāga - kalyān

Dhaman Bhajan Mandal (Recorded in 1971)

Dhaman Bhajan Mandal - 165 Bhulyo Man Samjave

ભૂલ્યો મન સમજાવે, હો કોઇ, ભૂલ્યો મન સમજાવે;
એ મન ચંચલ ચોર લાલચુ, છૂટ્યો હાથ ન આવે ... ટેક
bhulyo man sam-jāve, ho ko-ii, bhulyo man sam-jāve
e man chaňchal chor lālachu, chhutyo hāth na āve ... repeat

જોડ જોડ ધન ઊંડા ઘાલે, જહાં કોઇ લેણા ન પાવે;
કાલ આયે જબ કંઠ ગ્રહેગો, સેનો સેનમેં બતાવે ... ૧
jod jod dhan uňdā ghāle, jahāň ko-ii lenā na pāve
kāl āye jab kaňth grahego, seno sen-meň batāve ... 1

ખોટા દામ ગાંઠે લઇ ડોલે, હસી હસી વસ્તુ મૂલાવે;
બોયે બાંબુ આમ્રફલ ચાહે, સો ફલ હાથ ન આવે ... ૨
khotā dām gāňthe la-ii dole, hasi hasi vastu mulāve
boye bāmbu, āmra-fal chāhe, so fal hāth na āve ... 2

ગુરૂ પ્રતાપ સંત કી સંગત, મન વાંછિત ફલ પાવે;
જાત જુલાહા નામ કબીરા, હરખી નીરખી ગુણ ગાવે ... ૩
guru pratāp saňt ki saňgat, man vāňchhit fal pāve
jāt julāhā nām kabirā, harakhi nirakhi gun gāve ... 3

YouTube Video(s):
1. Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal (playlist)

English Translation:
0. Realizing fickleness of mind, a devout spiritual seeker calls out for some enlightened being to placate the mind and guide it on the path of spiritual pursuit. The spiritual seeker does realize that the mind is as fickle as a greedy thief. Once it goes out of control, it is difficult restraining it.

1. Driven by such a mind, a man goes on hoarding wealth all through the life and goes on burying it away from prying eyes, from where none can get it. But one one of the morrows as death holds a man by neck, and stares down in eyes, futility of would be realized.

2. Man revels in thoughts of possession of worthless wealth, and goes on happily evaluating worldly possessions. Having planted a Bamboo, one desire to have mango; same way, lured by worldly joys, how can one ever relish heavenly taste of the fruit of divine grace?

3. Lastly, realizing true worth of being in association with a Spiritual Teacher or a saintly being, one may expect to beget a desired fruit of self-realization. Seeing a seeker attaining the divine grace, Weaver Kabir says, everyone rejoice and sing in praise of Almighty.