Bhajans

નાદબ્રહ્મ પદ - ૪૨૮, રાગ - સારંગ
Nādbrahma pada - 428, rāga - sārang

Orna (Recorded on December 9, 2010)

2010 Kirtan in Orna - Govind Nam Dharyo (Nadbrahma p

Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal (Recorded in 2003)

2003 Kirtan at Ramkabir Mandir - Govind Nam Dharyo (Nadbrahma p

ગોવિંદ નામ ધર્યો કીન તેરો, ગોવિંદ નામ ધર્યો;
દ્રુપદસુતાકી લજ્જા રાખી, ચીર કો દાન કર્યો રે ... ટેક
goviňd nām dharyo kin tero, goviňd nām dharyo
drupad-sutā-ki laj-jā rākhi, chir ko dān karyo re ... repeat

ચાર પદારથ દિયો હૈ સુદામા, તાંદુલ મુખમેં ધર્યો;
સાંદીપકો સુત આન દિયો હૈ, વિદ્યા પાઠ પઢ્યો રે ... ૧
chār padā-rath diyo hai sudāmā, tāňdul mukh-meň dharyo
sāňdip-ko sut ān diyo hai, vidyā pāth paDhyo re ... 1

લેને રે દેને તું હરિ દાતા, મોંસે કછુ ના સર્યો;
સુરકી બેર કઠણ હોઇ બૈઠી, જન્મકો અંધ કર્યો રે ... ૨
lene re dene tuň hari dātā, moňse kachhu nā saryo
sur-ki ber kathan hoii bai-thi, janma-ko aňdh karyo re ... 2

YouTube Video(s):
1. Orna - Kirtan, December 9, 2010
2. Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal - Kirtan, 2003
3. Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal - April 19, 2015

English Translation:
0. O’ Govind! Who gave you the name, why you have been called Govind;
You protected honour of sister Draupadi by donating lengths of silks.

1. Just for Sudama fed you handful of rice, you gifted him with things of four kinds; 
For teachings received from Sandipani, you brought back his son from Pataal1.

2. You are the giver and taker, O’ God! I could not do anything of this sort;
But, fate granted to Surdas is so tough, that I am made blind since my birth.

..........

1Pataal = lowest of the nether regions according to mythology; abode of Nagas (serpents); a very deep abyss of the earth.