Bhajans

રાગ - કાલેરાનું તાન
rāga - kālerā-nu tān

જુઠ્ઠા બોલા જાદવ તારો, ભેદ ન જાણે કોઇ
ભેદ ન જાણે કોઇ તારો, પાર ન જાણે કોઇ
juththā bolā jādav tāro, bhed na jāne ko-ii
bhed na jāne ko-ii tāro, pār na jāne ko-ii

સ્વર્ગભુવનથી લાવ્યા નારદ, પારિજાતીનું ફૂલ (૨)
પાંખડી એક ન મોકલી (અલ્યા), તમે કીધા હમારા મુલ ... જુઠ્ઠા બોલા
swarga-bhuvan-thi lāvyā nārad, pāri-jāti-nu ful
pāňkhadi eka na mokali (alyā), tame kidhā hamārā mul ... juththā bolā

પારિજાતીની ડાળે વ્હાલે, હિંડોળા બંધાવ્યા (૨)
સર્વે સખી મળી હીંચકે (અલ્યા), માંહી ગિરધર ગોપાલ ... જુઠ્ઠા બોલા
pāri-jāti-ni dāle vahāle, hiňdolā baňdhāvyā
sarve sakhi mali hiňcha-ke (alyā), māňhi gira-dhar gopāl ... juththā bolā

બલીરાજાને બારણે આવી, માંગ્યા ત્રણ વચન (૨)
વામનરૂપે છેતરીયો (અલ્યા), તમે વધી ગયા ગગન ... જુઠ્ઠા બોલા
bali-rājā-ne bārne āvi, māňgyā tran vachan
vāman-rupe chhetariyo (alyā), tame vadhi gayā gagan ... juththā bolā

ગોકુળમાં વંટોળ્યો વાયો, ઈન્દ્રનો આણ્યો અંત (૨)
ગિરી ગોવર્ધન કર ધર્યો (અલ્યા), તમે એવા છો બળવંત ... જુઠ્ઠા બોલા
gokul-māň vantolyo vāyo, indra-no ānyo ant
giri govardhan kar dharyo (alyā), tame evā chho bala-vaňt ... juththā bolā

દાનવકુલ નિકંદન કીધું, ભક્તોને ઉગાર્યા (૨)
નરસૈંયાના સ્વામી મળ્યા (અલ્યા), ઉતાર્યા ભવપાર ... જુઠ્ઠા બોલા
dānav-kul nikaňdan kidhuň, bhakto-ne ugāryā
nar-sai-yā-nā svāmi malyā (alyā), utāryā bhav-pār ... juththā bolā

YouTube Video(s):
1. Nansad Bhajan Mandal - February 24, 1986, Puniyad
2. Nansad Bhajan Mandal - July 31, 2010, Bhakta Bhajan Sammelan at Humble Civic Center, Humble, TX, USA
3. Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal - May 17, 2008, Bhakta Bhajan Sammelan at Bhakta Cultural Center, Norwalk, CA, USA
4. Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal - March 6, 2012, Bhakta Bhajan Sammelan (Panama)
5. Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal - September 5, 2015, Janmashtami

English Translation:
In this poetic imagination of a quarrel between Radha feigning anger against Krishna on various issues makes very interesting reading.

Chiding Krishna, Radha says, Jadav, you are such a liar, none can understand your secrets. None can think through your secrets, and none can understand your inner significance.

Sage Narad brought a Parijat flower from the heaven, but you didn't send me just one petal. Is this the way you value me and my devotional love?

You got tied swings on the branches of Praijat tree. Without ever calling me, O' Giridhar Gopal, you have been enjoying swinging with your other female friends (Gopis).

Even you have cheated King Bali. Out of pleasure, when Bali promised you to ask for three boons, he was sheerly cheated by your tiny form of Vaaman as you grew up tall reaching the sky.

The King of Dev, Indra too fell to your gimmicry. When tornado blew over Vrindavan, Indra was defeated by you as, you lifted up Govardhan mountain on your little finger and thus protected the lives of the inhabitants of Gokul. You are such strong and powerful.

Danava clan was destroyed and you became saviour of your devotees. Now that, as Narsinh has met his Lord, he sings joyfully as he is assured of attaining salvation.

But, for Radha and other Gopis he has always been a liar, who never returned to Gokul despite promises.