Bhajans

નાદબ્રહ્મ પદ - ૧૮૪, રાગ - કાફી
Nādbrahma pada 184, rāga - kāfi

પ્રભુજી વિષે લાગ્યો મને સ્નેહ રે, બીજું મને કાંઇ ન ગમે રે;
prabhu-ji vishe lāgyo mane sneh re, biju mane kāň-ii na game re

પહેલી પૂજા અજદેવ તમારી, તે થકી રહે મારી દેહ રે ... ૧
paheli pujā aja-dev tamāri, te thaki rahe māri deh re ... 1

હાર ને ચીર હું તો નહિ પહેરું રાણા, તુલસીની માલા મારે દેહ રે ... ૨
hār ne chir huň to nahi paheru rānā, tulasi-ni mālā māre deh re ... 2

બાઇ મીરાં કહે પ્રભુ ગિરિધરના ગુણ, હરિચરણે ચિત્ત લેવું રે ... ૩
bā-ii mirā kahe prabhu giri-dhar-nā gun, hari-charane chit-t levu re ... 3

English Translation:
I have fallen in love of holy divine, and without him, nothing is liked by me.

1. Firstly, I worship god of my faith. By whose worship my life is sustained.

2. Meera tells her husband, "Rana, I will not wear royal costumes and jewel-studded garlands. Since I have taken recourse of godly worship, only a garland made of Tulsi (Basil twigs) is worth for me.

3. Saint Meerabai says, I behold divine traits and virtues of Giridhar, and if one wishes for attaining divine realm, one must devolve oneself at the feet of the Supreme Divinity.