Bhajans

નાદબ્રહ્મ પદ - ૨૫૩, રાગ - દેશી ફેર સોરઠ (સોરઠી)
Nādbrahma pada 253, rāga - deshi fer sorath (sorathi)

Orna Bhajan Mandal (Recorded on February 23, 2006)

Orna Bhajan Mandal - 253 Nahi Avya

નહિ આવ્યા રે નહિ આવ્યા, નાથજી, નહિ આવ્યા;
મળી મથુરામેં મોહિની નાર, ગોકુળિયું કેમ ભાવે;
nahi āvyā re nahi āvyā, nāth-ji, nahi āvyā
mali mathurā-meň mohini nār, gokuliyu kem bhāve

આગળ હતા ગોવાળિયા, થયા મથુરાના રાય;
કહો ભાઇ ગોકુલમેં કેમ રહેવાયે, નિત નિત દોહવી પડે ગાય ... ૧
āgal hatā govāliyā, thayā mathurā-nā rāy
kaho bhā-ii gokul-meň kem rahevāye, nit nit dohavi pade gāy ... 1

મથુરામેં હરિ શાલ દુશાલા, નાના વિધના વાગા;
ગોકુળિયું મેલીને વ્હાલો નાશી ગયો, કાળી કામળી ઓઢવાને ધાગા ... ૨
mathurā-meň hari shāla dushālā, nānā vidhanā vāgā
gokuliyu mEli-ne vahālo nāshi gayo, kāli kāmali o-Dha-vāne dhāgā ... 2

કંસરાયની દાસી કુબ્જા, ખુંધી ને વળી ખોડી;
કાળી કુબ્જા ને કાળો કહાનજી, સરખે સરખી જોડી ... ૩
kaňs-rāy-ni dāsi kubajā, khuňdhi ne vali khodi
kāli kubajā ne kālo kahān-ji, sarakhe sarakhi jodi ... 3

વૃંદાવનની કુંજ ગલિનમેં, હરિએ રમાડ્યો રાસ;
નરસૈંયાનો સ્વામી અમને મેલી ગયો, કરી ને ગયા નિરાશ ... ૪
vruňdā-van-ni kuňj galin-meň, hari-e ramādyo rās
nar-sai-yā-no svāmi am-ne mEli gayo, kari ne  gayā nirāsh ... 4

YouTube Video(s):
1. Orna Bhajan Mandal - February 23, 2006
2. Syadla Bhajan Mandal - March 10, 2008

English Translation:
When nothing helps bring a lover back, dejected lover resorts to taunting. Similar feelings of a Gopi of Vrindavan have been vividly narrated by Bhakt Narsinh. 

0. Lamenting she says, my lord has not come, he has not returned. Looks like he met some charming woman in Mathura, so why would he like this small village of Gokul?

1. Until now he was a shepherd of Gokul, but now that he has become a king of Mathura. How can he come and stay in rustic Gokul and milch a cow daily?

2. In Mathura he will have lovely dresses and daily new attire. My dear one has escaped from Gokul and what I have is a black threadbare blanket that is black.

3. Sneeringly a Gopi goes to the extent remarking, it would be a good match of dark complexioned Krishna with the hunchback and limping maid-servant of Emperor Kans, Kubja, who is equally dark.

4. Our god made us dance in the narrow path passing through a bower of creepers or and flowery bushes of Vrindavan. But alas! Lord of Narsinh left us despairing and forlorn.