Bhajans

નાદબ્રહ્મ પદ - ૨૯૦, રાગ - સામેરી
Nādbrahma pada 290, rāga - sāmeri

જુવાનીને દહાડે રે હરિને ભજ્યા નહિ, મોહ્યું પરદારા પર મન;
વળી કાંઇ ખોયું રે કામની કલ્પના, માયા શું બાંધ્યું રે મન ... ટેક
juvāni-ne dahāde re hari-ne bhajyā nahi, mohyu par-dārā par man;
vali kāň-ii khoyu re kām-ni kalpanā, māyā shuň bāňdhyu re man ... repeat

પચ્ચીસ ને પચાસ રે તે પ્રપંચે ગયા, આવ્યા સાઠ વર્ષના દિન;
સીત્તેર સુધી રે કાંઇ સમજ્યો નહિ, હવે શું સાધવા ચાલ્યો વન ... ૧
pach-chis ne pachās re te pra-paňche gayā, āvyā sāth varsh-nā din;
sit-ter sudhi re kāň-ii samaj-yo nahi, have shuň sādhavā chālyo van  ... 1

નયણે નહિ સૂઝે રે ગળે બહુ નાસિકા, સુકાઇ સિથિલ થયું તારું તન;
દંતને રેખું રે મુખમાં દીસે નહિ, તો યે પાપી ઉદર માંગે અન્ન ... ૨
nayane nahi sujhe re gale bahu nāsikā, sukā-ii shithil thayu tāru tan;
daňt-ne rekhu re mukh-māň dise nahi, to ye pāpi udar māňge an-na ... 2

ભાગ્યહીણો અવસર ઓળખ્યો નહિ, જાણે પેલો હરિના જન;
નરસૈંયાના સ્વામી રે સુખમાં સંભારજો, વ્હાલો મારો પુરણ પ્રેમાનંદ ... ૩
bhāgya-hino re av-sar olakhyo nahi, jāne pelo hari-nā jan;
nar-sai-yā-nā svāmi re sukh-māň sambhār-jo, vahālo māro puran premā-naňda ... 3

YouTube Video(s):
1. Bhakta Youth - Houston Bhajan Mandal - July 31, 2010
Bhakta Bhajan Sammelan at Humble Civic Center, Humble, TX, USA   Rāg: Sāmeri and Mevādo
2. Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal - September 12, 2009
Hindu Temple of Kern County, Bakersfield, CA, USA    Rāg: Sāmeri, Pancham and Mevādo
3. Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal - April 19, 2015     Rāg: Sāmeri, Pancham and Mevādo

English Translation:
0. In prime youth God was not worshipped, but mind dwelt on other women;
And know not what you lost in imagining, as your mind was blinded by Maya.

1. Age of twenty-five or fifty was lost in illusion and that you have turned sixty;
Haven’t realized futility of all nothings, what will you achieve by going to woods?

2. Your vision has weakened and nose drips heavily, energies are sapped in fragile body;
While your mouth has turned toothless, still your wicked belly craves for food.

3. O’ unlucky, you haven’t realized the time, that is known to that God’s devout,
Pray the lord of Narsinh in your happiness, my dear lord grants me absolute joy.