Bhajans

નાદબ્રહ્મ પદ - ૩૧૮, રાગ - ચરચરી
Nādbrahma pada 318, rāga - charchari

Dhaman Bhajan Mandal (Recorded in 1971)

Dhaman Bhajan Mandal - 318 Jobaniya ne Jore Tun To

જોબનિયાને જોરે તું તો, ગોવિંદ ગુણ ન ગાવે;
આજકાલ કરતાંલ ઝાંઝરીઆ, કાળ ઓચિંતો આવે ... ટેક
joba-niyā-ne jore tuň to, goviňd gun na gāve
āja-kāl kar-tāl jhān-jhari-ā, kāla o-chiňto āve ... repeat

સાજ ઘટે સાધન નવ કીધાં, ધામ ધુમ મેં ફસાયો;
મંદિર મેં પાવક પ્રજળ્યો, કૂપ ખણાવવા લાગ્યો ... ૧
sāj ghate sādhan nav kidhā, dhām dhum meň fasāyo
maňdir meň pāvak prajalyo, kup khanāv-vā lāgyo ... 1

સંસાર સઘળો તું ભમી આવ્યો, જીવ તું હજીએ ન ચેત્યો;
ઘટમેં ઘાવ પડયો ગડગડિયો, મુરખ મન પસ્તાય ... ૨
saňsār saghalo tuň bhami āvyo, jiv tuň haji-e na chetyo
ghat-meň ghāv padyo gad-gadiyo, murakh man pastāy ... 2

શ્યામ સરોવર ઝીલવા પેઠા, વિષયા પાર ન પાવે;
બુડતો જીવડો વલખા મારે, તરવા તુમડાં વાવે ... ૩
shyām sarovar jhil-vā pethā, vishayā pār na pāve
budato jivado valakhā māre, taravā tumdā vāve ... 3

સાજે સરોવર પાર ન બાંધી, હરિ ભજી ભલો ન કહાવ્યો;
ભણે નરસૈંયો જ્યારે ભોમ ધરી ત્યારે, મુખે રામ ન આવ્યો ... ૪
sāje sarovar pār na bāňdhi, hari bhaji bhalo na kahāvyo
bhane nar-sai-yo jyāre bhom dhari, tyāre mukhe rām na āvyo ... 4

YouTube Video(s):
1. Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal - May 11, 2009
2. Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal - November 2, 2015

English Translation:
0. With arrogance and strength of youth, you are not worshiping Lord Govind;
Sounding cymbals the death may strike suddenly, either today or tomorrow.

1. You have never cut down the frills and never performed noble deeds; and have entrapped yourself in hustle & bustle of life. And when purifying Yajna is lit up in the temple, you have begun to dig up a well.

2. O'soul, you have gone around entire world, but still you are not cautioned. Your life is like an earthen pot, which may fall apart suddenly struck by a rolling stone and then stupidly repent over the life.

3. You have dipped in murky pond to find pleasure, but that pond is as murky as a lustful woman. Your condition is like a being, which is struggling to save from drowning and growing pumpkins to sail.

4. When the lake was in good shape, bund was not built around it, and you did not acquire nobility by worshiping God. Devout saint Narasaiya says, when you fell to ground struck by death, name of Ram did not come on your lips.