Bhajans

નાદબ્રહ્મ પદ - ૫૦૩, રાગ - ધમાર
Nādbrahma pada 503, rāga - dhamār

અવિનાશી દુલ્હા કબ મિલે હો, હો મેરે પ્યારે, મિલહે તો જાને ન દઉં;
avi-nāshi dulhā kab mile ho, ho mere pyāre, mila-he to jāne na da-uň

જલ ઊપજી જલહી સોં નેહા, રટત પિયાસ પિયાસ;
મૈં વ્રહની ઠાડિ મૃગ જોઉં, રામ તુમ્હારી આશ ... ૧
jal upaji jal-hi soň nehā, ratat piyās piyās
maiň vrah-ni thādi mrug jo-uň, rām tum-hāri āsh ... 1

ખાન પાન કી સૂધ નહિ હૈ, દેહ ગ્રહે કો સાર;
નિશદિન ફિરત ભુવનમેં ભૂલી, મારી હૈ અંગોઅંગ માર ... ૨
khān pān ki sudh nahi hai, deh grahe ko sār
nisha-din firat bhuvan-meň bhuli, māri hai aňgo-aňga mār ... 2

દિવસ ન ભૂખ રૈન નહિ નિદ્રા, ગ્રહ આંગન ન સોહાય;
સેજડિયાં વૈરણ ભયી મોં કો, જાગત રૈન બિહાઈ ... ૩
divas na bhukh rain nahi nidrā, grah āňgan na sohāy
seja-diyā  vai-ran bhayi moň ko, jāgat rain bihā-ii ... 3

છોડ્યો ગૃહ સ્નેહ જોડ્યો તુમસે, ભયી ચરણે લોલીન;
તલફત ફિરત પ્રેમકી પ્યાસી, જૈસે જલ વિના મીન ... ૪
chhodyo grah sneh jodyo tum-se, bhayi charane lolin
tal-fat firat prem-ki pyāsi, jai-se jal vinā min ... 4

મૈં તો તુમ્હારી દાસી મોહન, તુમ હમારે શિરદાર;
દીન દયાલ કૃપા કરો માધવ, સહાયો સર્જનહાર ... ૫
maiň to tum-hāri, dāsi mohan, tum hamāre shir-dar
din dayāl krupā karo mā-dhav, sahā-yo sarjan-hār ... 5

કહે હમ પ્રાણ તજતહુ મોહન, કે અપની કર લીજે;
દાસ કબીર વ્રેહ અતિ વધ્યો, હમહી કો દર્શન દીજો ... ૬
kahe ham prān tajatahu mohan, ke apani kar lije
dās kabir vreh ati vadhyo, ham-hi ko darshan dijo ... 6

English Translation:
[Kabirdas Ji has vividly described the mental state of the spiritual seeker or a devout longing for unification with god.]

O' my love, when shall I get united with immortal bridegroom;
And if at all I get one, I am not going to let him go.

1. As thirst gets satiated by water and pang for love by chant of love;
I stand waiting for beloved Rama, like a woman separated from lover.

2. I have lost sense of hunger or thirst, and even care of self;
Drifting about in home day and night, fire burns in all my limbs.

3. Neither hunger in day nor sleep at night, courtyard or home appeal me not;
Even my bed has turned inimical, keeping me awake made me spend the night.

4. Forsaking my love in home, I attached myself to you devoting at your feet;
I wander like a thirsty lovelorn, the way a fish pants for breath out of water.

5. Mohan, I am your odalisque, and you are grace of my head, my husband;
O’ Madhav, my merciful lord with love for poor, my caring Supreme Creator.

6. Lovelorn says, Mohan, I am forsaking my life now, make me your own love;
Parting with divine lover has grown, says Kabirdas, O’ god enable me to see you.