Bhajans

નાદબ્રહ્મ પદ - ૫૦૯, રાગ - ધમાર
Nādbrahma pada - 509, raga - dhamār

ઐસે હરિ સંગ હોરી ખેલીએ હો, હો મેરે પ્યારે, જૈસે ધ્રુવ-પ્રહ્લાદ;
aise hari saňg hori kheli-e ho, ho mere pyāre,  jaise dhruv prah-lād

બાલપનું ખેલનમેં ગુમાયો, જોબન જુવાની જોર;
એ મન મસ્ત કહ્યો ન માને, ન દેખ સાંજ ભોર ... ૧
bālapanu khelan-meň gumāyo, joban juvāni jor
e man masta kahyo na māne, na dekh sāňj bhor ... 1

કર્મ કિયે નર દેહી પાયો, હોત પશું પતંગ;
જેણે પ્રભુજી કો નામ ન જાણ્યો, સો નર હોગા ભોરિંગ ... ૨
karma kiye nar dehi pāyo, hota pashu pataňg
jene prabhu-ji ko nām na jānyo, so nar hogā bhoriňg ... 2

અવિનાશી વણસે નહિ, જા કી કથા રે અપાર;
સાધુ સકલ મૂલ ગ્રહી બૈઠે, સબ જુગ લાગ્યો હૈ ડાર ... ૩
avi-nāshi vanase nahi, jā ki kathā re apār
sādhu sakal mul grahi baithe, sab jug lāgyo hai dār ... 3

જે જન જગતસે લગ રહ્યો હૈ, હરિ કો દેખે દૂર;
નિશ્ચે સ્મરણ કરે રે કબીરજી, ઘટ માંહે હાલ હજૂર ... ૪
je jana jagat-se lag rahyo hai, hari ko dekhe dur
nishche smaran kare re kabir-ji, ghat māňhe hāl hajur ... 4

YouTube Video(s):
1. Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal - 1 of 2  March 21, 2005
Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal - 2 of 2  March 21, 2005

English Translaton:
O' loved one, let us play Holi with Hari, the way devout Prahlad played.

1. Your childhood was wasted playfully, and youth was wasted in heyday;
High on spirit the mind remained arrogant, disregarding evening or morn.

2. By good Karma, born as human, but your life is spent like a bird or a mule;
Who hasn’t known god’s significance, his life is spent like a sleeping python.

3. Eternal never gets destroyed, that has unfathomable stories of repute;
All ascetics sit holding root of ignorance, whole world threatens our being.

4. One who remains engrossed in worldly affairs, remains away from God;
Kabir Ji willfully prays Almighty, as our Supreme Lord dwells within us.