Bhajans

નાદબ્રહ્મ પદ - ૪૮૫, રાગ - સગુણ વસંત
Nādbrahma pada 485, rāga - sagun vasant

Tarsadi Bhajan Mandal (Recorded in 1982 in Mumbai)

Tarsadi Bhajan Mandal - 485 Aavo Mara Vahala

Tarsadi Bhajan Mandal (Recorded on January 7, 2007 at Tarsadi Mandir)

Tarsadi Bhajan Mandal - 485 Aavo Mara Vahala

આવો મારા વ્હાલા અતિ રઢિયાળા, ઓપે મંદિર અમારા;
આજ સપરમો દિવસ અમારો, દર્શન થયાં તમારા ... ટેક
āvo mārā vahāla ati raDhi-yālā, o-pe maňdir amārā
āja sapar-mo divas amāro, darshan thayā tamārā ... repeat

નાવલિયાના ધોઉં પાવલિયાં, સિંહાસન પધરાવું;
પાથરવાને ફૂલ પિછોડી, પોઢો તો વાયુ ઢોળું ... ૧
nāvaliyā-nā dho-uň pāvaliyā, siňhā-san padh-rāvuň
pāthar-vā-ne ful pichhodi, poDho to vāyu Dholu ... 1

છપ્પન ભોગ છબીલાજી તમને, પ્રેમ ધરીને પીરસું;
રુમઝુમ રુમઝુમ હીંડું તમ આગે, તેમ તેમ રૂડી દીસું ... ૨
chhap-pan bhog chhabi-lāji tam-ne, prem dhari-ne pirasuň
rum-jhum rum-jhum hinduň tam āge, tem tem rudi disuň ... 2

પાનતણું બીડું પાતલીઆ, તે તમને ખવડાવું;
નરસૈંયાનો સ્વામી વસંત ખેલે, જોવાને ત્યાં જાવું ... ૩
pāna-tanuň biduň pātali-ā, te tam-ne khav-dāvuň
nar-sai-yā-nā svāmi vasaňt khele, jovā-ne tyāň jāvuň ... 3

YouTube Video(s):
1. Syadla Bhajan Mandal - January 5, 2004
2. Syadla Bhajan Mandal - 1981
3. Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal - February 24, 2005
4. Shree Ramkabir Mandiir Bhajan Mandal - November 5, 2011
5. Corpus Christi - San Antonio - July 31, 2010, Humble Civic Center, Humble, Texas, USA

English Translation:
0. Welcome my dear charming master, my home is graced by your presence;
This day in my life is auspicious, having a chance to see you in person.

1. Let me wash feet of my Navaliya1 and make him sit comfortably on a throne; 
If you sleep, let me spread a bed and quilt as soft as a flower and swing a fan.

2. Let me serve fifty-six delicious foods, Chhabilaji2, and serve you lovingly;
Graceful and charming it would be when I walk before you tinkling my cymbals.

3. Let me make you serve you roll of betel leaves dressed with various ingredients.
And when the master of Narsinh, plays Vasant, I would love to go to see him.

..........

In this bhajan, Shri Krishna has been referred to as husband who is (રઢિયાળા) – handsome; (નાવલિયા) endearing; (છબીલાજી) – of attractive features; (પાતલીઆ) – slim but healthy handsome man.
ful pichhodi ફૂલ પિછોડી – very soft covering sheet
Vasant – festival of spring

1Navaliya – endearing
2Chhabilaji – of attractive features