Bhajans

નાદબ્રહ્મ પદ - ૫૨૨, રાગ - રસિયો
Nādbrahma pada 522, rāga - rasiyo

Syadla Bhajan Mandal (Recorded in 1982 in Mumbai)

Syadla Bhajan Mandal - 522 Rang Rasiyo Hori

Tarsadi Bhajan Mandal (Recorded on January 7, 2007 at Tarsadi Mandir)

Tarsadi Bhajan Mandal - 522 Rang Rasiyo

રંગ રસિયો હોરી ખેલવા રે નંદલાલ કુંવર;
ત્યાં બોલાવે વ્રજરાજ જમુનાના તીરમેં નંદલાલ કુંવર ... ૧
raňg rasiyo hori khel-vā re naňda-lāl kuňvar
tyāň bolāve vraj-rāj jamunā-nā tir-meň ... 1

સૈયર સર્વે ટોળે મળી રે નંદલાલ કુંવર;
માંહી પ્યારી રાધા સરદાર જમુનાના તીરમેં નંદલાલ કુંવર ... ૨
sai-yar sarve tole mali re naňda-lāl kuňvar
māňhi pyāri rādhā sar-dār jamunā-nā tirmeň ... 2

શ્યામે સખા તેડાવ્યા રે નંદલાલ કુંવર;
કીધો રમવાને ઉલટ અંગ જમુનાના તીરમેં નંદલાલ કુંવર ... ૩
shyāme sakhā tedāvyā re naňda-lāl kuňvar
kidho ramavā-ne ulat aňg jamunā-nā tir-meň ... 3

સામા તે સામી મોરચે રે નંદલાલ કુંવર;
ત્યાં તો મચ્યો અતિરંગ જમુનાના તીરમેં નંદલાલ કુંવર ... ૪
sāmā te sāmi morche re naňda-lāl kuňvar
tyāň to machyo ati-raňg jamunā-nā tir-meň ... 4

તાલ બજાવે તારૂણી રે નંદલાલ કુંવર;
ગાયે સુંદર રાગ વસંત જમુનાના તીરમેં નંદલાલ કુંવર ... ૫
tāl bajāve tāruni re naňda-lāl kuňvar
gāye suňdar rāg vasaňt jamunā-nā tir-meň ... 5

નામ તે લઇ લઇ નારીઓ રે નંદલાલ કુંવર;
ત્યાં ગોવિંદના ગુણ ગાય જમુનાના તીરમેં નંદલાલ કુંવર ... ૬
nām te la-ii la-ii nāri-o re naňda-lāl kuňvar
tyāň goviňd-nā gun gāy jamunā-nā tir-meň ... 6

તાલ મૃદંગ ડફ ખંજરી રે નંદલાલ કુંવર;
ત્યાં વાગે વેણ રસાલ જમુનાના તીરમેં નંદલાલ કુંવર ... ૭
tāl mru-daňg daf khaňjari re naňda-lāl kuňvar
tyāň vāge ven rasāl jamunā-nā tir-meň ... 7

કાલે રમવાને આવજો રે નંદલાલ કુંવર;
કહે સૌ સુંદરીનો સાથ જમુનાના તીરમેં નંદલાલ કુંવર ... ૫૩
kāle ramavā-ne āv-jo re naňda-lāl kuňvar
kahe sa-u suňdari-no sāth jamunā-nā tir-meň ... 53

વસંત લીલા જોઇ રહ્યા રે નંદલાલ કુંવર;
ત્યાં નરસૈંયો બલ જાય જમુનાના તીરમેં નંદલાલ કુંવર ... ૫૪
vasaňt lilā jo-ii rahyā re naňda-lāl kuňvar
tyāň nar-sai-yo bal jāy jamunā-nā tir-meň ... 54

YouTube Video(s):
1. Tarsadi Bhajan Mandal - June 6, 2009, Bhajan Sammelan at Shree Ramkabir Mandir, Carson, CA, USA

English Translation:
1. Prince of Nandlal, Krishna fond of playing colorful Holi;
The lord of Vraj1 is calling me to play on river banks of Jamuna.

2.All my friends have gathered around Prince of Nandlal;
Amidst them is leading loving Radha plays on river banks of Jamuna.

3. Prince of Nandlal, Shyam invited all his friends to play Holi;
Enthused everyone to dance and sing on river banks of Jamuna.

4. Two groups of Gop and Gopies played colorful Holi with one another;
Prince of Nanadlal played Holi delightedly on river banks of Jamuna.

5. On rhythmic beats of claps of lasses of Gokul with Prince of Nandlal;
All friends sang lilting Rāga of Vasant joyously on river banks of Jamuna.

6. Lovingly calling Prince of Nandlal with several different names;
Friends of Govind sang songs in his praise on river banks of Jamuna.

7. Playing lilting songs on beats of Mru-daňg, Daf and Khaňjari;
Krishna enchantingly played flute on river banks of Jamuna.

53. Do come tomorrow to play with us, O’ Nandkunwar, pleads lasses;
All beauteous Gopis call Krishna to come on river banks of Jamuna.

54. With joyful awe Nandkumar watched gaiety of festival of Vasant;
Perceiving divine festivities, Narsinh joyfully prays on river banks of Jamuna.

..........

1The lord of Vraj - vraj-rāj